en skola

för alla

Vanadisskolan

Vanadisskolan tillhandahåller en välfungerande skolmiljö med undervisning för elever i grundskola årskurs 6-9 och i grundsärskola årskurs F-9. Undervisningen är anpassad för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Våra pedagoger och övrig personal har specialkompetens och jobbar i nära samarbete med vårdnadshavare. Eleverna erbjuds ett individuellt, strukturerat och tydligt upplägg för både skoldagen och rasterna. Vi förebygger konflikter och liknande genom en god struktur, visualisering, ritprat, seriesamtal, undervisning i livskunskap. Skolmiljön tydliggörs med hjälp av bilder, skyltar och information om olika arbetssteg etc. Vid behov får eleverna hjälp att hitta rätt hjälpmedel för att stärka sin självständighet och välja sin sociala förmåga.

Individ och familjeinsatser (IOFI) AB har fått skolinspektionens godkännande som huvudman för förskoleklass, grundskola årskurserna 1- 9, grundsärskola årskurserna 1-9, samt fritidshem vid Vanadisskolan i Stockholms kommun. Vanadisskolan öppnade portarna i augusti 2018. Skolans lokaler finns på Idungatan i centrala Stockholm, vilket gör oss möjliga att nyttja omgivningen utomhusmiljö och att kunna ta del av kulturella utbud som finns i omgivningen i undervisningen. 

Korta fakta om skolan
Grundskola: Årskurser 6- 9, Max 8 elever i varje klass vid fullt utbyggd verksamhet.
Grundsärskola: Årskurser F-9, Max 8 elever i varje klass vid fullt utbyggd verksamhet.
Fritidsverksamhet: åk F-6
KTT-  Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
Ansök
Ansök om skolplats via Ansökan  
Metoder
Specialpedagogik, Autismpedagogik, Tydliggörande pedagogik

”If they can’t learn the way we teach, we teach the way they learn.”

– Dr. O. Ivar Lovaas

En skola med behandling

Vanadisskolan tillhandahåller en välfungerande skolmiljö med undervisning för elever i förskola, grundskola och grundsärskola från förskoleklass upp till årskurs nio (F-9). Undervisningen är anpassad för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och autism. Våra pedagoger och övrig personal har specialkompetens och jobbar i ett nära samarbete med vårdnadshavare. Eleverna erbjuds ett individuellt, strukturerat och tydligt upplägg för både skoldagen och rasterna. Vi förebygger konflikter och liknande genom en god struktur, visualisering, ritprat, seriesamtal, undervisning i livskunskap. Skolmiljön tydliggörs med hjälp av bilder, skyltar och information om olika arbetssteg etc. Vid behov får eleverna hjälp att hitta rätt hjälpmedel för att stärka sin självständighet och öka sin sociala förmåga.

Vanadisskolans behandlingsklass är till för elever som är i behov av ett mindre sammanhang, under skoldagen, med hög lärartäthet och behandling. Behandlingen utförs av socionomer med steg 1 utbildning. Terapeuterna erbjuder KBT samtal individuellt, samt i grupp. Eleverna erbjuds schemalagda fysiska aktiviteter i olika former, för att förbättra det fysiska och psykiska välmåendet. På Vanadisskolan har vi även ett nära samarbete med elevernas nätverk och andra myndigheter för att ge våra elever de bästa möjliga förutsättningar för att lyckas.

Ansökan 
Ansökan till behandlingsklassen sker genom att ta konakt med:
Krister Eyjolfsson Verksamhetschef, Socionom och KBT terapeut
Tel. 073- 388 22 40
krister@iofi.se
Farzad Sedighi Verksamhetschef, Socionom och KBT terapeut
Tel. 070- 454 92 79
farzad@iofi.se

Metod
Specialpedagogik, Autismpedagogik, Tydliggörande pedagogik
Kompetens
Socionomerna har vidareutbildning som KBT terapeuter och samarbetar med den legitimerade psykologen, Hanna Kviman, som är specialiserad på barn och ungdomar med ett problemskapande beteende och har arbetat inom BUP och skola sedan 2006. Hanna Kviman har kunskaper om neuropsykiatriska diagnoser och ingår i det nationella nätverket Lågaffektiva psykologer. Vidare är hon vidareutbildad i diagnostik och kliniska bedömning av barn, i behandlingsmetoden Prolonged Exposure (en behandlingsform som har mycket starkt forskningsstöd i behandling av PTSD), samt i ERASOR- (Estimate of Risk of Adolescent Sexual Offense Recidivism). 


Fritidshem

Efter skoldagen erbjuder vi på Vanadisskolans fritidsverksamhet där vi tar tillvara på elevernas lust att lära för en mer meningsfull fritid. Fritidshemmet samverkar med skolan och ger ett bredare perspektiv på undervisningen för elevens mer allsidiga utveckling och lärande. Framförallt blir fritidshemmet en plats för kontaktskapande och aktivering genom social gemenskap.

Fritidstelefon: 072- 973 02 25
Email: antonia@iofi.se

Korttidstillsyn (KTT) enligt 9.7 § LSS  

Korttidstillsyn är till för ungdomar över 12 år som har behov av tillsyn före och efter skoldagen samt under skollov. Fritidsaktiviteterna som finns tillgängliga för fritidshemmet finns likväl tillgängliga för de som går KTT. 

Vanadisskolan bedriver korttidstillsyn (KTT) enligt 9.7 § LSS för elever över 12 år. Insatsen erbjuds före skoldagens efter skoldagens slut samt på skollov. På KTT har ungdomarna tillgång till mellanmål (lunch och mellanmål under heldagar). På Vanadisskolans KTT erbjuds tydlig struktur och trygghet med goda vuxenförebilder som följer ungdomarna både under skoltid och på fritidstid. Ungdomarna är indelade i mindre fritidsgrupper som regelbundet träffas och gör aktiviteter tillsammans. Fritidsgrupperna har bland annat tillgång till motoriksal, musiksal, skapanderum och fritidsrum. Vanadisskolans KTT erbjuder möjlighet till gemenskap. Detta tränar fritidsdeltagarna exempelvis på genom att måla, pyssla, skapa, spela spel, baka och ha drama tillsammans. Vanadisskolans KTT åker även på utflykter till museum, bad, bowling och bio. Vanadisskolans KTT medverkar till att stärka ungdomarnas tro på sin egen förmåga och arbetar för att fritidsdeltagaren ska klara sig själv i så stor utsträckning som möjligt. Exempel på självständighetsträning är att åka buss och tunnelbana för att själv kunna ta sig till och från fritids samt att planera och genomföra inköp.

En genomförandeplan med individuella mål upprättas tillsammans med deltagare och vårdnadshavare. Genomförandeplanen följs upp minst en gång per år.

Fritidstelefon: 072- 973 02 25
Email: emil.larsson@iofi.se

Externa utbildningar och handledning

Om du är intresserad av att veta mer om vår pedagogik så håller vi även i externa utbildningar och bidrar med handledning till just din verksamhet. Vi skräddarsyr utbildningen för att matcha dina behov och går igenom uppbyggnad av elevhälsoteam inom skola, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och autism pedagogik, förebyggande, uppsökande och socialt arbete kring ungdomar. Vi har även konsultation kring socialt förebyggande arbete i projektform samt förebyggande, uppsökande socialt arbete kring ungdomar i kommuner.

Ansök till oss

Om du vill veta mer om vår skola och våra utbildningar, vänligen kontakta oss per mail info@iofi.se


Ansökningsprocessen
Ansökan görs genom följande länk: Ansökan
Vi börjar titta på platstillgång, klassfördelning och möjlighet att erbjuda plats i respektive årskurs i februari- april. I april- maj ringer en samordnare upp er och meddelar att plats finns och vi kan då boka in en tid för eleven att komma och titta på skolan. Under juni- augusti skickas välkomstbrev ut med information om lärare och terminsstart. 

I början av augusti skickar klasslärare/mentor ut brev med närmare information om uppstartsdagen och kontaktar er angående eventuell inskolningsperiod. Om du (vårdnadshavare) valt att tacka Ja till en plats på Vanadisskolan, måste platsen på tidigare skola (den skola ditt barn är registrerad vid) sägas upp för att ditt barn skall kunna registreras vid Vanadisskolan. Du kontaktar tidigare skola och ber om att få en skolbytesblankett som lämnas till överlämnande (den tidigare skolan) och mottagande skola (den skola du väljer att byta till). 

Vår ambition är att hitta större lokaler för att kunna ta emot fler elever ur kön, men som läget ser ut just nu kan platserer endast erbjudas då vakans uppstår i en klass. 

Länk till Schoolsoft: Vanadisskolan Schoolsoft