vi är

iofi

Värdegrund

Vi tror att alla är bra på någonting och att vi genom detta någonting kan vidga oss, vidareutvecklas och lära oss det vi behöver som självständiga och starka individer. IOFI sträcker ut en hand till de individer, eller de familjer, som behöver hjälp eller extra stöd för att få vardagen att gå ihop. Vår verksamhet är aktivitetsorienterad och vi har ett brett utbud av sysselsättningsmöjligheter. Vi vill att de barn, ungdomar och familjer som vi arbetar med skall kunna få allt stöd och hjälp de behöver på hemmaplan, samtidigt som de själva blir delaktiga i processen. Inom IOFI använder vi oss av evidensbaserade kunskaper och metoder i vårt arbete. Målet är att ge familjen nya färdigheter och verktyg att hantera problematiska situationer, för att skapa en bestående positiv förändring i familjen.

”There needs to be a lot more emphasis on what a child can do instead of what he cannot do.”

– Dr. Temple Grandin

Kompetens

Hos oss finns rektor, lärare, sjuksköterska, socionomer, terapeuter och psykolog. Tillsammans har vi bred kompetens och vi erbjuder kvalificerade insatser till barn, ungdomar och familjer. För att möta familjernas behov arbetar vi även kvällar och helger.

Vi stödjer

 
 
 

Ramavtal & kunder