stöd för

individen

Olika behov behöver olika stöd

Information och vardagliga intryck tolkas olika av alla, men för en del av oss kan det vara extra svårt att sortera och förhålla sig till det som händer runt ikring oss på ett sätt som är gynnsamt för oss själva. Ibland är det svårt att veta vad som passar en själv bäst. Vi på IOFI erbjuder individuellt stöd för unga personer som av olika anledningar behöver personligt anpassade verktyg för att bli mer självständiga i sina olika, vardagliga sammanhang. Vår målsättning är att tillsammans synliggöra ”osynliga” regler och andra konventioner i samhället som kan vara förvirrande och problematiska för ungdomar. På så sätt jobbar vi för att minska problematiska symptom och samtidigt se till främja personens egna styrkor

”Autists are the ultimate square pegs, and the problem with pounding a square peg into a round hole is not that the hammering is hard work. It’s that you’re destroying the peg.”

– Paul Collins

Särskilt kvalificerad kontaktperson

En kontaktperson är en person som hjälper till när det behövs, det är en person som ger stöd när det är tufft och är någon som kan bidra till en meningsfull fritid. Med en kontaktperson blir det enklare att hitta just den där personliga lösningen eller just det där andra alternativet i tillvaron som blir skillnaden mellan någonting dåligt och någonting roligt och bra. Våra kontaktpersoner finns till som stöd för när självkänslan inte längre är på topp – de vill gärna prata om svåra saker, men framförallt lyssna. 

Metoder vi använder: Motiverande samtal (MI), Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Med gitarrspel tränar vi finmotorik, takt och tajming. Vi spelar och övar oss i musik för att komma ner i varv, för att skapa en social samspelthet och för att stärka vår fokusering.

Dagverksamhet

Hos oss kan barn och ungdomar få möjlighet till positiva erfarenheter genom sociala aktiviteter i en trygg miljö. Tillsammans med oss formar personen sin egen delaktighet och genom motiverande samtal och uppföljningar arbetar vi metodiskt mot att personen mer och mer ska lära sig att hantera och kontrollera olika tankar, känslor och beteenden. För personer som går i annan skola erbjuds studiehandledning och läxhjälp av behöriga lärare i samarbete med ordinarie skola. Här får personen en individuell studieplan för att på bästa vis nå de uppsatta kunskapskraven. Utöver studievägledning får eleven även tillgång till vårt elevhälsoteam för kontinuerliga kontroller och eventuella anpassningar.

Metoder vi använder: Autismpedagogik, Tydliggörande pedagogik, Motiverande samtal (MI), Impulshantering (rePULSE), Kognitiv beteendeterapi (KBT) 

Praktik

För ungdomar mellan 12-19 år erbjuder vi praktikplats, lärlingsplats eller motsvarande på ett företag, förening eller projekt. I samarbete med praktikplatsen lotsar och stödjer vi den unge in i ett sammanhang, där hen ges möjlighet till social träning, ett positivt sammanhang med vuxna förebilder. Här samarbetar vi nära med den unges nätverk, myndigheter och andra viktiga personer. Vi motiverar till fritidsaktiviteter och erbjuder fysisk träning i olika former samt efter ungdomens önskemål. Under praktiken har vi motiverande samtal där vi utvärderar aktuell livssituation och utveckling.

Metoder vi använder: Motiverande samtal (MI), Impulshantering (rePULSE), Kognitiv beteendeterapi (KBT) 

Taekwondo är en av våra träningsformer, där vi övar kroppskontroll, disciplin och respekt.

Ansök till oss

Om du vill veta mer om våra individinsatser och vad vi kan göra för dig, skriv till oss på info@iofi.se