stöd för

familjen

Tillsammans är vi en enda stor familj

Ingen familj har det helt enkelt, men tillsammans kan vi hjälpa varandra med det vi är bra på. Vi på IOFI erbjuder hjälp till familjer som på olika sätt behöver avlastning, under kortare eller längre tid, för att få det där andrummet som behövs för att komma på benen. I vårt team har vi socionomer, terapeuter, psykologer och vi jobbar nära med trygga och omhändertagande familjehem som vi vet fungerar bra. Vi arbetar även med det yttre nätverket på andra arenor så som myndigheter, skola, föreningsliv etc. IOFIs familjekonsulenter har hög tillgänglighet, med täta hembesök och kontinuitet. Vi vill att hela familjen ska må bra och få de verktyg de behöver för att fortsätta göra det.

”It takes a village to raise a child. It takes a child with autism to raise the consciousness of the village.”

– Coach Elaine Hall

Familjehem

Ibland behöver en familj stöd av av en annan familj. Har man ett barn eller en ungdom som en viss tid är i behov av att bo hos en annan familj, då hjälper vi på IOFI till. Vi ser till att avlasta och med ett tryggt familjehem blir det lättare för familjen att skapa en positiv relation till barnet eller ungdomen. Det som skiljer IOFIs familjehem är stödet vi erbjuder familjehemmet och att vi arbetar med stöd till de biologiska föräldrarna. Alla våra familjer blir tilldelade en familjehemskonsulent (socionom) som finns med under placeringen. Vi har även dygnetruntjour som åker ut till familjehemmet om det skulle behövas. Alla våra familjer utreds och godkänns av familjehemskonsultenterna. 

Metoder vi använder: Kälvesten (Utredningsmetod för anknytning, mentalisering och affekter), Kognitiv beteendeterapi (KBT) Familjebehandling

Om en familj behöver stöd och råd för sitt barn eller ungdom, så erbjuder vi på IOFI även familjebehandling som ett alternativ till eventuell placering. Insatsens omfattning och innehåll bestäms utifrån handläggarens mål samt familjens behov och vårt arbetssätt bygger på hjälp till självhjälp. Om det skulle behövas kan vi även erbjuda psykologutredningar. Vår tillgänglighet är hög med täta hembesök och kontinuitet. Familjebehandlarna finns tillgängliga på telefon dygnet runt. Planerade hembesök sker både helger, kvällar och nätter. Våra familjebehandlarna har även möjlighet att åka ut vid akutinsatser. Om barnet/ungdomen/familjen har behov av akutinsatser under kvälls-nattetid samt under helger har familjebehandlarna möjlighet att bistå dem med stöd och hjälp.

Metoder vi använder: FFT (Funktionell familjeterapi), MI (Motiverande samtal), KOMET (Kommunikationsmetod), BOF (Barnorienterad familjeterapi), Familjenätverksträffar, KBT (Kognitiv beteendeterapi) 

Ansök till oss

Om du vill veta mer om våra familjeinsatser och vad vi kan göra för dig, skriv till oss på info@iofi.se