En skola

för alla

Från förskola till grundskola

Vi på IOFI tillhandahåller en välfungerande skolmiljö med undervisning för elever i förskola, grundskola och grundsärskola från årskurs ett upp till årskurs nio (F-9). Undervisningen är anpassad för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och autism. Våra pedagoger och övrig personal har specialkompetens och jobbar i ett nära samarbete med vårdnadshavare. Eleverna erbjuds ett individuellt, strukturerat och tydligt upplägg för både skoldagen och rasterna. Vi förebygger konflikter och liknande genom en god struktur, visualisering, ritprat, seriesamtal, undervisning i livskunskap. Skolmiljön tydliggörs med hjälp av bilder, skyltar och information om olika arbetssteg etc. Vid behov får eleverna hjälp att hitta rätt hjälpmedel för att stärka sin självständighet och öka sin sociala förmåga.

Individ och familjeinsatser (IOFI) AB har fått skolinspektionens godkännande som huvudman för förskoleklass, grundskola årskurserna 1-9, grundsärskola årskurserna 1-9, samt fritidshem vid Vanadisskolan i Stockholms kommun. Vanadisskolan öppnar portarna i augusti 2018. Skolans lokaler finns på Idungatan i centrala Stockholm, vilket ger oss möjlighet att nyttja omgivningens utomhusmiljö och att kunna ta del av det kulturella utbud som finns i omgivningen i undervisningen. 

Korta fakta om skolan
Grundskola: Årskurser F- 9, Max 8 elever i varje klass vid fullt utbyggd verksamhet.
Grundsärskola: Årskurser F-9, Max 6 elever i varje klass vid fullt utbyggd verksamhet.
Fritidsverksamhet: åk F-6
Ansök
Ni kan redan nu ansöka om plats inför skolstarten i augusti 2018.
Ansök om skolplats via ansökan till Vanadisskolan.

Metoder vi använder: Specialpedagogik, Autismpedagogik, Tydliggörande pedagogik

”If they can’t learn the way we teach, we teach the way they learn.”

– Dr. O. Ivar Lovaas

Fritidshem

Efter skoldagen erbjuder vi på IOFI fritidsverksamhet där vi tar tillvara på elevernas lust att lära för en mer meningsfull fritid. Fritidshemmet samverkar med skolan och ger ett bredare perspektiv på undervisningen för elevens mer allsidiga utveckling och lärande. Framförallt blir fritidshemmet en plats för kontaktskapande och aktivering genom social gemenskap.

Externa utbildningar och handledning

Om du är intresserad av att veta mer om vår pedagogik så håller vi även i externa utbildningar och bidrar med handledning till just din verksamhet. Vi skräddarsyr utbildningen för att matcha dina behov och går igenom uppbyggnad av elevhälsoteam inom skola, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och autism pedagogik, förebyggande, uppsökande och socialt arbete kring ungdomar. Vi har även konsultation kring socialt förebyggande arbete i projektform samt förebyggande, uppsökande socialt arbete kring ungdomar i kommuner.

Ansök till oss

Om du vill veta mer om vår skola och våra utbildningar, vänligen kontakta Gudrun Eyjolfsson, rektor, på tel. 070-147 53 67 eller per mejl gudrun@iofi.se
Ansökan görs genom följande länk: Ansökan till Vanadisskolan