Adress

IOFI

Idungatan 4
113 45 Stockholm

Hitta hit

Ta kontakt med någon av oss.

Malin Eyjolfsson

EKONOMI/ ADMINISTRATION

Ekonomiansvarig

072-353 42 84

malin@iofi.se

Ida Ollén

EKONOMI/ ADMINISTRATION

Ekonomiansvarig

073-673 12 85

ida@iofi.se

Krister Eyjolfsson

Verksamhetschef

Socionom och familjeterapeut

073-388 22 40

krister@iofi.se

Farzad Sedighi

Bitr. verksamhetschef

Socionom och familjeterapeut

070-454 92 79

farzad@iofi.se

Dominga Helgesson

FAMILJEBEHANDLING/ ÖPPENVÅRD

Socionom

070-962 01 92

dominga@iofi.se

Maja Dyfverman

FAMILJEBEHANDLING/ ÖPPENVÅRD

Socionom

070-962 01 80

maja@iofi.se

Gudrun Agustsdottir Eyjolfsson

Skola

Rektor/ Skolchef

070-147 53 67

gudrun@iofi.se

Klagomål och synpunkter

IOFI har ett positivt förhållningssätt till synpunkter och klagomål. Vi ser eventuella klagomål som en hjälp att förbättra och utveckla verksamheten. Vårt mål är att skyndsamt handlägga synpunkter och klagomål och att rätta till eventuella fel som kan ha uppstått. Med synpunkter och klagomål avses alla synpunkter, klagomål, invändningar och förslag till förändringar och förbättringar som framförs från elever, klienter, föräldrar eller andra. Mejla dina synpunkter till info@iofi.se.